Fugleobservasjoner fra Indre Hardanger 2008.

Forsiden

Dette er en oversikt over spesielle fugler observert i Indre Hardanger i 2008. Det kan også være vanlige fugler på unormalt tidspunkt eller uvanlig antall. Vi tar også med de første trekkfuglene. De siste observasjonene ligger øverst.

Observatørforkortelser: Arne Oddvar Flattun - AOF, Agnar Kvam - AKV, Arnold Larsen - ALA, Ingunn Løyning - ILØ, Ingvar Måge - IMÅ, Ivar Hildal - IHI, Jostein Førde - JFØ, Kåre Grønsnes - KGR, Marit Sandal -MSA, Rune Voie - RVO Solfrid Kvam - SKV, Stig Tronvold - STR, Sven Olaf Brekke - SOB,
Har du nye observasjoner til listen, send dem til Rune Voie.

30.04
1 buskskvett, 1 svartrødstjert hunn, 1 munk, 210 fiskemåke, 190 gråtrost og 2 ringtrost på Sandvin. RVO.

29.04
6 toppender i havna, Odda. RVO.

1 storspove, 9 låvesvale, 7 sandsvale, 1 steinskvett, 1 løvsanger og 1 sivspurv på Sandvin. IMÅ.

28.04
1 ad havørn på Sandvin. IHI.

27.04
Årets tre første taksvaker på Eide, Odda. AOF.

26.04
Årets første løvsanger på Løyning, Odda. ILØ, IMÅ.

24.04
Årets første ringtrost på Sandvin. ILØ, IMÅ Også mye måker bla a. 4 hettemåker. RVO.
1 duetrost og to ringtrost sammen med mye andre troster og pipelerker ved Vassvik, Odda. RVO.

19 og 24.04
1 skogsnipe på Sandvin. Første dag IMÅ, siste dag av RVO.

20.04
Mandarinanda er fortsatt i Låtevatnet og passer godt på en stokkand hunn som han har sjekket opp. Det kan bli et spennende avkom! Lillian Akse.

15-19.04
1 dvergdykker på Sandvin. Første dag av ILØ og SKV, siste dag av IMÅ.

12.04
I Låtevannet var det fremdeles 11 sangsvaner (9 fjorårsunger). Ellers i vannet var det yrende liv i mellom isflakene med 11 krikkender, brunnakke, 30 stokkender, 1 mandarinand, 10 laksender, 10 kanadagjess, 1 grågås, viper, linerler, og 3 gråhegre. På Låte var det og et yrende liv med mye bokfink, trost og stær. Spesielt kan følgende observasjoner nevnes: 2 flaggspett, 1 hvitryggspett, 1 grønnspett. 2 duetrost, 1 ringtrost, 1 steinskvett, 1 stillits. 5 rådyr må også nevnes. IMÅ
Minst 4 duetrost og en bjørkefink på Låte senere på dagen. RVO.

08.04
2 jernspurv på Eide. AOF.
4 vandrefalk på Sandvin. RVO.

07.04
1 isfugl innenfor Bleie, Ullensvang. Norvald Måkestad.

01.04
2 vandrefalk på plass på Sandvin. ALA.

31.03
1 vintererle på Sandvin, årets første. ALA.

30.03
1 svartryggerle, hunn på Sandvin. RVO.

25.03
1 dvergdykker i havna, Odda. JFØ.

19.03
1 jaktfalk i Valldalen, Odda. Martin og JFØ.

12-30.03
15 stillits på Tokheim, Odda. Agnar Målsnes.

29.03
To viper og en stær gav en antydning til vårstemning i duskregnet på Sandvin i dag. Mer overraskende var en gulspurv. RVO.

26.03
En trommende hvitryggspett over parkeringen på Sandvin. ALA.
1 bokfink på Sandvin. ALA.

16.03
4 stær på Eide, Odda. AOF.

16.03
15 stillits tilbake på Måge etter å ha vært borte noen uker. De samme som på Tokheim?. JFØ.

15.03
1 duetrost på Sandvin. RVO, ALA.
1 mandarinand hann på Låte. Lillian Akse.

14.03
57 ringduer på Sandvin. RVO.

11.03
De første trekkfuglene på Sandvin, 1 vipe og 2 ringduer. RVO.

09.03
1 snøspurv på Zinken, ALA.

09.03
2 viper på Låte. Lillian Akse.

08.03
1 tjeld Måge. JFØ.
1 vipe Nå, Ullensvang. KGR.

03.03
Hubro hørt på Hildal. IHI.

02.03
1 varsler Måge. JFØ.

16.2 -02.03
10 stillits på Måge. JFØ. (Foto på galleriet)

01.03
1 rugde Måge. JFØ.

29.2
1 dverdykker på Edna, Odda. JFØ

27 og 22.02
1vandrefalk Odda. ALA.

16.02
1 stillits på Eitrheim. RVO.

9.11-27.02
Mandarinanda holder seg fortsatt i havnebassenget, Odda. RVO + halve Odda.

11.02
Hele 4 fjellvåk over Hildal. Uvanlig tid og antall. IHI.

9.02
1 stillits på Måge. JFØ, Jan Andersson.

2.02
1 måltrost på Måge. JFØ.

26.01
En vandrefalk sett over Egnehjem, fløy ut mot Eitrheim. Sjelden på vinteren. ALA.

26.01
Havørna er i den siste tiden sett daglig over Odda - Zinken. Det er hovedsakelig en gammel fugl som blir sett, men en ungfugl er også sett flere ganger.

2007

9.11-31.12
1 mandarinand i havnebassenget, Odda. Torbjørn Bay, RVO.

09.12
1 voksen havørn er sett jevnlig de siste 14 dagene på Sandvin. B. Riise.

07.11
1 munk, hunn på Eitrheim. Alle munker i vinter ønskes rapportert. RVO.

25.11
1 svartand og en havelle på Sanvin. Sistnevnte er ny art for lokaliteten. IMÅ.

14.11
1 vintererle på Eitrheim, IMÅ.

9-12.11
3 sidensvans i Dalen. Leif Hernes.

12.11
1 dvergdykker i havnebassenget, Odda. SOB.

29.10
Har vandra rundt den siste veka, uke 44 "saueleiting" Har sett ein del fuglar her på Løyning : 1 fjellvåk, 1 kongeørn, 1 tårnfalk, 1 rugde, 3 orrfugler, 18 ryper ( i ein flokk), 1 tretåspett. 1 spurvehauk ( ved huset) ILØ.

29.10
1 tretåspett på Løyning. ILØ.

27.10
7 sidensvans i Odda.Høstens første. SOB.

05.10
1 tyrkerdue på Nå. RVO.

05.10
1 pilfink på Sandvin. IMÅ.

27.09
1 kortnebbgås på Sandvin. Fortsattpå plass 2/10. ALA, IMÅ, RVO.

27.09
1 alke utenfor Utne. Knapt sett før i distriktet. RVO, IMÅ.

08.09
1 svartkråke på Sandvin 20.08 til 27.09. Foto på Sandvensiden. Trykk på "svartkråke". IMÅ.

19.08
1 tornskate innerst i Valldalen, Røldal. IMÅ.

29.07
1 fiskeørn over Sandvin mot N. IMÅ.
Sett jevnlig i Odda dalen og på Låte frem til 12/8.

28.07
1 rødstjert hann på Sandvin. IMÅ.

11.06
5 toppand hanner og to hunner i Sandvinsvatnet. IHI.

11.06
Observasjoner av vintererle i vår.
Reir med min 3 unger oppforbi Hildal 12/07. RVO.
Par på Bleie. Arnhild Bleie.
Par på Aga. Arvid Aga.
Regelmessig fugl ved Grønsdal/Hildal.
Regelmessig fugl ved Skarsmo.
Fugl ved Smørtjødnsmoen 5/6. ILØ.
En hann Reinsnos 9/6. IMÅ.
En ungfugl Helleskår, Låte 10-12/6. IMÅ.

04.06
Hvitryggspettpar med mat i nebbet, Fonnastøl. RVO.

04-05.06
To storlom i Sandvinsvatnet. RVO.

03.06
En storlom i Sandvinsvatnet. IMÅ.
Hvitryggspettreir ved Brekke. IMÅ.
Dvergspettreir ved Fonnastøl. IMÅ.

03.06
En fiskeørn på Hildal. IHI.

27.05
En fiskeørn på Hildal. IHI.

16.05
Reir hvitryggspett og dvergspett på Hildal. ALA.
Syngende vendehals ved skytebanen Grostøl. ALA.

15.05
15 heilo på Løyning,
en rødstjert, en steinskvett og en sivspurv ved foringen (10 cm nysnø) ILØ.

12.05
En hærfugl på Utne.Foto på galleriet IMÅ.

04.05
1 tyrkerdue på Skare. SOB.

01.05
1 svartrødstjert hunn på Låte. Foto på galleriet. IMÅ, RVO.

24.04
40 linerler, årets første hønsehauk og sivspurv på Sandvin. RVO.

18.04
1 ubestemt svale på Sandvin. SKV, AKV. 1 svartryggerle hann på Sandvin. Bilder på galleriet. IMÅ, RVO.

17.04
1 par toppand i Sandvinsvatnet og 247 fiskemåker på Sandvin. IMÅ, RVO.

16.04
1 hettemåke på Sandvin. IMÅ, RVO.
3 sangsvaner i Låtevatnet, seint. IMÅ,RVO.
1 duetrost på Heng.IMÅ, RVO.
1 Tårnfalk Fonnastøl. RVO, IMÅ.
Årets første heipiplerke på Løyning. ILØ.

15.04
2 snøspurv på Storevarden, Seljestadfjellet. IKØ, SKV.
2 ringtrost på Vintertun. ALA.
Hvitryggspett par og en toppmeis i Tjødnadalen. RVO.

14.04
2 duetrost, 1 tornirisk, mange bjørkefink og en gransanger på Fonnastøl, Låte. RVO.
2 storspove på Sandvin. RVO.

12.04
1 storspove i Eitrheimsvågen. Leif Hernes, AOF.

07.04
1 havørn forsøkte gjentatte ganger å ta kanadagjess i Låtevatnet. Ivar Hildal, Jostein Akse m.fl.

03.04
1 hornugle på Låte, mange år siden den ble sist observert i Indre Hardanger. Foto på galleriet. RVO, IMÅ.

29.03
1 vandrefalk og en vintererle på Sandvin. ALA.

28.03
Minst 6 duetrost og en flaggspett, hunn på Helleskår, Låte. RVO.

27.03
1 svartryggerle på Sandvin. RVO.

26.03
1 enkeltbekkasin på Sandvin. RVO.

25.03
Vintererla, Bleie 25/3
Hei
I dag har eg sett vintererlo fleire gonger. Kanksje du vil melde den inn dersom den ikkje er sett elles her i området? Eg var på verandaen min og skulle laga meg til å eta middag i solveggen - så høyrde eg ein 'mistenkjeleg kjende lyd' - erlelyd - sprang bort til kanten så eg kunne sjå til elva og såg snurten av den typiske flyginga til erler runda hjørna av huset mitt. Var usikker på kven det var av dei. Sneik meg rundt huset med kamera og bort mot elva .. og tykte det VAR vintererlekvitring - ho trillar liksom litt meir enn linerlo. Eg kom meg bort til elva - men då skremde eg den opp so den flaug nedover igjen, og sette seg i eit orretreet der eg fekk teke bilete av ho - og så vips så for ho oppover. Seinare i ettermiddag var eg ca midt nedi hagen og då dukka det opp ei ny vintererle på berget nede i elva der fosskallen plar ruga. Kanskje var det den same , eg hadde ikkje kamera med meg - men denne såg liksom ikkje så intenst gul ut i brystet - kanskje er her alt ein hann og ei ho, og at hoa kanskje er svakare farga? Ho for iallfall vidare oppover den og. Veldig veldig kjekt! Arnhild Bleie.
1 vintererle (foto på galleriet) og 2 gulspurv på Sandvin. IMÅ.

24.03
3 snøspurv på noen avblåste, bare topper ved Dyrskar. Ole Eriksen.

23.03
3 spurvehauker over Sandvin, samt årets andre linerle. ALA.

22.03
Årets første linerle - svært tidlig på Aga. Arnhild Bleie.

21.03
2 snøspurv på Sandvin, 1 jernspurv på Eitrheim, tidlig. RVO.

20.03
Gråhegre og kongeørn som nye årskryss på Sandvin og 3 snøspurv. IMÅ, RVO.

20.03
Varsler tok blåmeis i Røldal. MSA.

19.03
2 skjærpiplerker og en gulspurv på Sandvin. IMÅ, RVO.

18.03
1 skjærpiplerke og 1 snøspurv på Sandvin. RVO.

17.03
1 vipe på Lofthus. Tor Tysnes.

16.03
Innrykk av trost i natt, 12 svarttrost og 2 rødvingetrost, samt to ringduer på Sandvin. RVO.

12.03
14 sanglerker, 1 trolig skjærpiplerke og 4 stær på Sandvin. IMÅ.

11.03
4 sanglerker og fortsatt snøspurven på Sandvin. IMÅ,RVO.

10.03
1 snøspurv på Sandvin, Odda. IMÅ.

09-10.03
1 polarmåke i Fjæra, Etne.(Ikke i Indre Hardanger, men veldig nær) RVO.

06.03
1 tjeld, Odda. Geir Markhus.

07.03
1 duetrost på Sandvin, Odda. RVO.

04.03
Årets første trekkfugler er kommet. 2 viper på isen ved Saga, Odda. IMÅ.

03.03
Dvergdykkeren sett på Måge. JFØ.

01.03
1 munk hunn på foringsplass i hele februar, Skarvet Tyssedal. Rolf Eriksen.

19.02
1 krikkand på Sandvin. Årets første, men for tidlig til å være trekkfugl. SOB.

19.02
1 svartstrupe på golfbanen, Eitrheim. 2. observasjon i Indre Hardanger. RVO.

18.02
Hønsehauk slo måke utenfor Kalvanes, druknet den og padlet den til land. Oddbjørn Helle, AOF.
2 munk hunner på foringsplass på Eide fra nyttår. AOF.

18.02
1 kortnebbgås på Eide, Jordal 11-18/2. STR, SKV, RVO, IMÅ. (Foto på galleriet)

10.02
1 havørn på Eide, AOF.

07.02
1 dvergdykker utenfor Eikamrane. JFØ.

04.02
1 spurvehauk, hann, druknet i forsøket på å ta en måke? utenfor båthavnen på Egnehjem. Torbjørn Bay.

27.01
1 jaktfalk slo etter ryper på sydsiden av Reinsnosvatnet. Arnt Narheim.

27.01
2 toppmeis på Brekke, Odda.(Foto i galleriet) IMÅ

27.01
Livlig på Vasstun i dag med 3 sangsvaner og hele 40 canadagjess. RVO.

21.01
Vi hadde i dag en totalopptelling av vannfugl i Sørfjorden fra Odda til Kinsarvik og Alsaker. Tallene ble 1 gråhegre, 10 storskarv, 120 stokkand, 21 kvinand, 9 svartand, 30 siland, 146 gråmåke, 4 svartbak, 15 fiskemåke. RVO, IMÅ.

14.01
Minst 30 bjørkefink og minst 2 bokfink på Ragde, Odda. RVO.

13.01
1 rødvingetrost på Ragde, Odda, sjelden vintergjest hos oss. IMÅ.

05.01
2 sangsvane på Sandvin. RVO.

04.01
10 sidensvans Odda sentrum. SOB.

01.01
7 svartand på Måge. JFØ, RVO.
1 havørn på Måge. JFØ, SOB.
4 sidensvans på Egnehjem. Leif Hernes.
1 munk, hann Ragde. RVO.
1 munk på Egnehjem. ALA.

2006

30.12
10 sidensvans Odda sentrum. SOB.

26.12
2 svartand på Måge, 1 sjøorre og en ærfugl, hunn på Aga. IMÅ, RVO.

25.12
1 storskarv i Sandvinsvatnet. RVO.

23.12
3 sangsvaner i Sandvinsvatnet, høstens første. Charles Voie.

21.12 - 31.12
1 grågås i Eitrheimsvågen/golfbanen. På plass ut året. Agnar Målsnes, RVO.

18.12
11 sidensvans på Nå. KGR.

17.12
1 linerle på Sandvin, ekstremt seint. IMÅ.

25.11
2 linerler på Måge er svært seint. Johs A Måge.

25.11
Minst 50, kanskje 100 sidensvans på Eitrheim. Torgeir Kvingedal.

18/11
3 sangsvaner i Vassvikvatnet, Vintertun fra 18/11 og til iallefall 27/11. Jan Ove Vintertun

12.11
4 stillits på Sanvin.Ny art på lokaliteten, IMÅ,RVO.

11.11
1 flaggspett på foringsplassen, Løyning. ILØ.

09.11
3 fjellvåk Nosanuten, Løyning. ILØ.

05.11
33 svartand på Måge, 2 svartand Aga, 14 svartand og 2 sjøorre på Lote. IMÅ, RVO.

29.10
10 sanglerke på Sanvin. IMÅ, 2 vintererle på Sandvin. RVO.

28.10
3 sanglerke, 400 gråtrost, 8 gulspurv på Sandvin. IMÅ, RVO.

26.10
3 brunakke, 2 krikkand, 2 svartand, 1 kvartbekkasin, 12 stær på Sandvin. IMÅ, RVO.

25.10
1 vipe, 2 brunakke, 2 krikkand på Sandvin. IMÅ.

23.10
1 vipe i Eitrheimsvågen.Høstens første her inne! Leif Hernes.

22.10
1 alkekonge på Måge. Jostein Førde.

08.10
Fiskeørn igjen i Oddadalen, sett 6-8/10. Samme fugl? IMÅ.RVO,STR,SOB.

11.09
Hele 6 vintererler, sannsynligvis et kull i Opo, Odda. SOB.

09.09
En fiskeørn ble oppdaget på Sandvin 2/9 av Ingvar. Dagen etter rapporterte Bjarne den ved Låtevatnet og der har den holdt seg til i 15/9. Av og til tar den seg en tur ned i dalen.Bilder på galleriet er tatt ved Låtefoss i dag. IMÅ,Bjarne Andersen,RVO.

31.08
En snill tårnfalk har holdt seg på Sandvin de siste 4 dagene, se bilder på galleriet. Ellers en rødstjert som dagens høydepunkt.. IMÅ,RVO.

30.08
Fire gulerler på Sandvin. IMÅ,RVO.

22.08
En teist utenfor Rema. Ny art for Odda. RVO.

15.08
Vintererle voksen og unge på Egnehjem. ALA.

13.08
En ung hønsehauk døde etter kollisjon med vindu i bygda. Helga Eikemo. En hubro i Skogen, Freim seint på kvelden. Satt midt i veien. Ove Nicolaisen.

13.08
En rødstjert, en vintererle og en gulerle på Sandvin. IMÅ.

07.08
En gluttsnipe på Sandvin. IMÅ.

07.08
En vintererle og en gulerle på Sandvin. IMÅ, RVO.

06.08
To rødstjert på Sandvin IMÅ.

28.07
To snøspurv på Røldalsfjellet. Ingen hekkeindikasjon. Se bilder på Galleriet. IMÅ.

27.07
Sandlo på Nosanuten, fjellpariet mellom Røldal/ Løyning. Såg ut som den hekka der. Heldt seg i ro og laga masse lyd. Har ikkje sett den der før. Har våre turar i det området i dei siste 10 åra. ILØ

27.07
Vandrefalk hekket vellykket i Odda kommune, tre unger på vingene. ALA.

26.07
En ung storlom i Reinsnosvatnet. RVO

06.07
Småspove observert ved Trollavatnet (øst for Stavali), Ullensvang. Ellers lite med spennene fugl. Ivar Sandstå, Rune Lillevik.

Juli
Hekkende vendehals i Eidesåsen hos Sven Olaf Brekke og på Løyning mellom Solfrid og Ingunn. Kull med vintererle på Vetrhus. Beboer.

2/6
Ærfugl, 7 hoer og 4 hanner på Nå. Norvald Måkestad

1/6
1 syngende gulsanger Askane/Tokheim, Odda. ALA

23/5
1 tårnseiler Askane, Odda. Geir Markhus.

22/5
2 rødstilk på Løyning, Odda. ILØ

21/5
En syngende munk Eitrheim. RVO. En gjøk Låte, RVO,IMÅ
En vintererle på Aga, Ullensvang. KGR

20/5
Vintererle sees nesten daglig ved elva på Bleie, Ullensvang og hekker trolig også i år. Sara Grete Eitrheim

20/5
1 kjernebiter på Egnehjem, Nils Magne Hagen

18/5
4 gråfluesnapper, 1 hagesanger, årets første på Sandvin. RVO. 1 tårnseiler Eitrheim, IMÅ

17/5
250 fiskemåker på Sandvin.IMÅ.

16/5
To kaier på Sandvin.RVO, IMÅ

15/5
En flaggspett på Helleskår, Odda. RVO

14/5
To duetrost sammen med minst 15 steinskvett på Låte, Odda. RVO

13-14/5
Trommende hvitryggspett på Løyning, Odda. ILØ,SKV

13/5
Tyrkerduen er fortsatt på Hildal, og en sanglerke sang samme sted. ALA, Ivar Hildal

11/5
12 heilo på Løyning, Odda. ILØ,SKV

9/5
En vendehals på Løyning, Odda. ILØ

9/5
En småspove på Sandvin. RVO

7/5
Skitur på Hardangervidda 3-7 mai 2006. Har våre på tur frå Haukeli-Hellevass-Bjørndalen-Hansbu, fram og tilbake. Full vår med masse fuglar. Aller mest midt på vidda ved Hansbu, som ligger ved Kvenna. Der var elva gått opp, heile lia rundt var snøbar. Ellers var det masse snø forsatt. Rypene hadde danna par og var ganske tamme, hadde funne sitt område, ville nødig flytta på seg. Her er oversikten: 4 linerler, 26 ryper, 15 steinskvettar, 3 fiskemåkar, 30 heipiplerker, 2 sivspurvar, 4 lappspurvar, 1 rødvingetrost, 9 gråtroster, 2 fjellerker, 4 heilo, 2 ravnar og 2 fjellvåkar. Tenkte det er ok å vite at mange trekkfuglar allerede er komen på hekkeplassar, langt inne på vidda . Fjellerkene og heiloen var i dei øverste bare fjellknausane. Såg og ca. 500 reinsdyr. ILØ

7/5
To gråspett Helleskår, Odda. IMÅ

6/5
5 buskskvett, Sandvin. Årets første. IMÅ

5-6/5
En tyrkerdue på Hildal,Ivar Hildal.

4/5
Tre par kanadagås, 1 grågås, tre par brunakke, 2 par krikkand, 13 laksand, 6 toppand og 2 par stokkand i Låtevatnet, Odda. Livlig! IMÅ, RVO

3/5
To skogsniper og 3 gluttsniper, Sandvin.IMÅ

2/5
1 småspove, Jordal. STR
3 sivspurv, 8 ringtrost Løyning. ILØ, SKV.

1/5
To løvsangere, Sandvin. Årets første. IMÅ

29/4
Hele 45 ringtrost på Vintertun. De aller fleste var såvidt på Etnesiden. Kun 9 i Odda kommune. RVO.
To svarthvit fluesnapper, Årets første. Sandvin IMÅ
En sidensvans på Tokheim,Odda. Agnar Målsnes.

26-27/4
1 svartryggerle hunn, Norzink. Tilbake på fjerde året. Hekker sammen med en vanlig linerle. Rune Voie. Foto

26/4
2 ringtrost, Lofthus, Mary Gjernes.

23/4
2 srandsnipe, 1 fjellvåk, Sandvin, IMÅ.

23/4
1 fiskeørn, Sandvin, Agnar Kvam, NOF-tur.

22/4
1 polarmåke, Edna, NOF-tur. Første observasjon av arten i Indre Hardanger. Foto på gallerisiden.
1 duetrost, Hildal, NOF-tur.Foto på gallerisiden.
2 duetrost, Skare, NOF-tur.
1 trommende hvitryggspett, Eidesåsen. Sven Olaf Brekke. Arten er hørt jevnlig de siste ukene bl.a. av Stig Tronvold.
1 trommende dvergspett, Flesje. NOF-tur.

19/4
1 hvit måke på Måge, Åse Liv Førde. Høyst sannsynlig polarmåken sett 22/4.

17/4
1 lappspurv, Sandvin, IMÅ.

16/4
1 sandlo, Sandvin, RVO,IMÅ.
1 rødstilk, Sandvin, RVO,IMÅ.

16/4
2 dvergfalk, Sandvin, IMÅ.

9/4
1 storspove, Sandvin, IMÅ.

8/4
1 trommende hvitryggspett på Freim, ALA.
1 stillits på Kalvanes, via ALA.

7/4
1 trommende hvitryggspett på sydsiden av Jordal (mot Strand), Geir Inge Rabbe.

3/4
2 duetrost, Sandvin, RVO.

1/4
1 havørn, Egnehjem, ALA.
1 haukugle, Vintertun, Ivar Hildal
1 sanglerke, Sandvin, IMÅ.

31/3
1 duetrost, Sandvin, IMÅ.

30/3
1 skjærpiplerke på Sandvin, IMÅ. Første observasjonen av arten i Indre Hardanger.

26/3
1 munk, Ragde, IMÅ.
15 snøspurv, Sandvin, RVO.

25/3
3 snøspurv, Sandvin, RVO.
Foto

26/3
1 munk, Ragde, IMÅ.

23/3
1 vandrefalk på Sandvin, IMÅ.

11/3
1 haukugle på Fonnastøl, IMÅ.
1 bergand på Sandvin, IMÅ.

20/2
1 trommende hvitryggspett på Furenes, ALA.

28/2
1 tårnfalk på Grønsdal, ALA.

25/2
1 havørn på Sandvin, RVO.

20/2
1 trommende hvitryggspett på Flesje, ALA.

10-13/2
1 gråstrupedykker i Odda, ved Rema. Sven Olaf Brekke m.fl.
Foto

9/2
1 tårnfalk funnet død på Aga, KGR

5/2
1 munk, hunn, Eitrheim, RVO

3/2
1 havørn på Egnehjem, ALA
20 sidensvans på Sekse. RVO

28/1
1 trommende hvitryggspett på Fonnastøl. RVO.

23/1
1 havørn på Sandvin, Eitrheim

21/1
1 havørn på Hildal, ALA

18-28/1
2 snøspurv på Løyning, Ingunn Løyning, Solfrid Kvam.
Foto

17/1
25 sidensvans på Nå

4/1
1 havørn på Egnehjem, ALA

3/1
4 sidensvans på Nå, KGR

1/1
6 sidensvans på Egnehjem, ALA.
1 munk hunn på Eitrheim, Turid Kindem, RVO