Observasjonsarkiv fra Sandvin

Forsiden | Arkiv | Mer om Sandvin

2005

Art 1.obs.vår Siste vår. Maks vår 1.obs.høst Siste høst Maks høst
Smålom 11.11 11.11 1
Storlom
29.05 29.05 1
Islom
Dvergdykker
Storskarv
18.09 16.10 1
Gråhegre
15.01 11.04 2 31.07 02.11 4
Knoppsvane
Sangsvane
07.01 24.06 11 01.07 13.12 1
Kortnebbgås
Tundragås
Grågås
08.09 30.12 1
Kanadagås
28.03 24.06 10 10.08 30.12 36
Hvitkinngås
Gravand
20.03 12.06 8
Mandarinand
Brunnakke
15.01 15.01 1 24.08 29.10 11
Krikkand
24.03 19.05 9 24.07 12.10 10
Amerikakrikkand
Stokkand
08.01 24.06 35 04.07 29.10 13
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Toppand
10.04 26.04 2
Bergand
15.10 02.11 1
Svartand
Kvinand
07.01 06.05 15 19.08 31.12 8
Siland
04.04 07.06 2 11.08 20.09 1
Laksand
16.01 24.06 9 13.08 31.12 6
Havørn
Myrhauk
Hønsehauk
12.02 12.02 1 13.08 24.09 1
Spurvehauk
29.04 29.04 1 09.08 09.08 1
Musvåk
01.05 01.05 1
Fjellvåk
14.04 14.04 1
Kongeørn
22.03 14.04 2 25.08 30.10 2
Fiskeørn
03.08 03.08 1
Tårnfalk
28.03 24.06 4 24.07 20.09 2
Dvergfalk
Vandrefalk
22.03 24.06 3 04.07 14.08 1
Orrfugl
24.04 24.04 1
Åkerrikse
Sivhøne
Trane
Tjeld
04.04 15.06 2
Dverglo
Sandlo
04.04 04.04 1
Boltit
Heilo
26.05 26.05 1
Tundralo
Vipe
14.01 21.04 13
Polarsnipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
13.08 22.08 1
Brushane
Kvartbekkasin
28.04 28.04 1 28.10 28.10 1
Enkeltbekkasin
03.04 01.05 3 13.08 15.10 10
Dobbeltbekkasin
Rugde 04.04 04.04 4
Lappspove
Småspove
Storspove
04.04 03.05 1
Rødstilk
03.05 03.05 1
Gluttsnipe
Skogsnipe
04.04 29.04 1
Strandsnipe
01.05 24.06 4 04.07 30.09 5
Hettemåke
04.04 16.05 24
Fiskemåke
07.01 24.06 220 04.07 02.11 160
Sildemåke
20.04 15.06 3 04.07 08.09 8
Gråmåke
08.01 14.04 2 04.07 30.10 2
Svartbak
08.01 08.01 1 30.10 30.10 1
Makrellterne
Svartterne
Bydue
Ringdue
02.04 19.05 2 04.07 16.09 5
Tyrkerdue
04.07 04.07 1
Gjøk
25.05 15.06 3 04.07 04.07 1
Hubro
01.03 01.03 1
Haukugle
Kattugle
03.04 28.04 2
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
24.03 24.06 2 13.08 02.11 3
Flaggspett
Hvitryggspett
09.05 09.05 1
Dvergspett
Trelerke
Sanglerke
23.03 06.05 3 27.10 29.10 1
Sandsvale 26.05 07.06 2 16.09 16.09 1
Låvesvale
30.04 24.06 8 04.07 29.09 12
Amursvale
Taksvale
05.05 24.06 40 04.07 29.08 80
Tartarpiplerke
Trepiplerke
Heipiplerke
03.04 29.05 150 13.08 03.10 40
Gulerle
22.08 12.09 1
*Engelsk gulerle
Vintererle
03.04 09.04 2 30.08 19.10 3
Linerle
30.03 24.06 30 04.07 04.10 40
* Svartryggerle
04.04 04.04 1
Sidensvans
Fossekall
15.01 24.06 4 04.07 31.12 4
Gjerdesmett
07.01 24.06 3 04.07 02.11 3
Jernspurv
03.04 24.06 2 13.08 30.09 3
Rødstrupe
19.02 15.06 10 04.07 30.10 10
Blåstrupe
Hvitstrupenattergal
Svartrødstjert
Rødstjert
Buskskvett
02.05 15.06 10 13.08 03.10 11
Svartstrupe
07.04 12.04 1
Steinskvett
08.04 26.05 9 29.10 30.10 1
Ringtrost
07.04 15.06 9
Svarttrost
07.01 24.06 12 04.07 12.11 8
Gråtrost
17.03 24.06 50 04.07 12.11 800
Måltrost 30.03 15.06 15 10.08 12.11 4
Rødvingetrost
03.04 06.05 7 10.08 12.11 80
Duetrost
30.03 08.04 2
Gresshoppesanger
Sivsanger
Gulsanger 24.06 24.06 1
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
16.05 16.05 1 13.08 23.10 4
Gransanger
18.04 24.06 4 04.07 04.10 1
Løvsanger
28.04 24.06 10 04.07 30.09 20
Fuglekonge
15.01 29.04 2 13.08 05.12 4
Gråfluesnapper
26.05 24.06 3 04.07 28.09 6
Svarthvit fluesnapper
03.05 24.06 3 13.07 22.08 1
Stjertmeis
17.03 24.06 4 04.09 27.10 9
Løvmeis 16.09 30.10 2
Granmeis
07.01 24.06 5 13.08 31.12 6
Svartmeis
30.08 30.09 1
Blåmeis
07.01 24.06 4 04.07 31.12 5
Kjøttmeis
07.01 24.06 25 04.07 31.12 15
Spettmeis
07.01 24.05 2 13.08 31.12 3
Trekryper
16.09 15.10 2
Tornskate
28.08 28.08 1
Varsler
Nøtteskrike
24.09 30.09 1
Skjære
07.01 24.06 7 04.07 31.12 13
Nøttekråke 09.08 19.09 2
Kaie
14.04 14.04 2
Kornkråke
Kråke
07.01 24.06 22 04.07 30.10 22
Ravn
15.01 24.06 6 29.08 27.10 2
Stær
10.01 04.04 6 04.07 23.10 4
Gråspurv
20.03 02.05 2 16.09 31.12 4
Pilfink
Bokfink
25.03 24.06 20 04.07 02.11 40
Bjørkefink
22.05 22.05 1 03.10 02.11 30
Grønnfink
17.03 07.06 3 24.07 05.12 37
Grønnsisik
03.05 24.06 20 24.07 30.09 20
Tornirisk
Bergirisk
08.04 24.06 30 04.07 30.10 35
Brunsisik 26.05 24.06 4 13.08 30.10 90
Gråsisik
16.09 16.09 1
Grankorsnebb
Dompap
22.03 22.03 1
Kjernebiter
Lappspurv
18.04 18.04 1
Snøspurv
Gulspurv
08.04 08.04 1
Sivspurv
19.04 15.05 2 22.08 03.10 3