Observasjonsarkiv fra Sandvin

Forsiden | Arkiv | Mer om Sandvin

2004

Art 1.obs.vår Siste vår. Maks vår 1.obs.høst Siste høst Maks høst
Storlom
Islom
Dvergdykker
Storskarv
Gråhegre
16.01 24.05 1 05.07 05.11 1
Knoppsvane
Sangsvane
14.01 28.03 14 27.11 26.12 8
Tundragås
Kortnebbgås
Grågås
21.03 03.05 2 15.08 07.11 1
Kanadagås
07.02 02.06 6 14.07 28.11 11
Hvitkinngås
Gravand
06.07 31.07 7
Mandarinand
Brunnakke 10.07 12.11 3
Krikkand
12.02 15.06 8 24.07 12.11 5
Amerikakrikkand
18.04 18.04 1
Stokkand
12.02 12.06 12 09.07 10.12 40
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Toppand
16.03 15.06 1
Bergand
Svartand
Kvinand
10.01 15.06 11 11.10 25.12 6
Siland
16.01 06.05 2 10.07 28.11 1
Laksand 01.01 15.06 9 24.07 25.12 9
Havørn
22.03 22.03 1 06.09 06.09 1
Myrhauk
Hønsehauk
09.02 09.02 1 05.07 06.09 1
Spurvehauk 06.09 28.10 2
Musvåk
Fjellvåk
12.04 12.04 1
Kongeørn
09.03 02.05 2 28.08 24.09 1
Fiskeørn
05.05 05.05 1 12.09 12.09 1
Tårnfalk
24.03 01.05 2 24.07 02.10 1
Dvergfalk 26.07 26.07 1
Vandrefalk
19.03 17.04 2
Orrfugl
Åkerrikse
Sivhøne
Trane
Tjeld
02.05 10.06 2
Dverglo
Sandlo
Boltit
Heilo
15.06 15.06 2
Tundralo
Vipe
15.03 25.05 21 24.07 24.07 5
Polarsnipe
Dvergsnipe 05.10 05.10 1
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
16.08 17.08 1
Brushane
Kvartbekkasin
12.10 21.10 2
Enkeltbekkasin
26.01 19.04 3 02.08 28.10 10
Dobbeltbekkasin
Rugde 15.04 15.04 1 18.12 18.12 1
Lappspove
18.09 24.09 1
Småspove
Storspove
17.04 19.04 6
Rødstilk
11.08 21.08 1
Gluttsnipe
15.08 20.08 1
Skogsnipe
18.04 18.04 1
Strandsnipe
19.04 04.06 2 05.07 15.09 6
Hettemåke
21.04 15.06 5 02.08 02.08 1
Fiskemåke
09.01 15.06 160 05.07 25.12 55
Sildemåke
17.04 24.05 2 05,07 26.08 5
Gråmåke
24.01 17.02 3 05.07 23.10 2
Svartbak
27.05 27.05 2 16.07 07.11 1
Makrellterne
Svartterne
Bydue
Ringdue 17.04 02.05 10 09.07 28.08 2
Tyrkerdue
09.07 09.07 1
Gjøk
10.06 15.06 2 09.07 09.07 1
Hubro
09.04 09.04 1
Haukugle
Kattugle
20.03 20.03 1
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
02.03 24.05 2 11.08 27.11 4
Flaggspett
Hvitryggspett
12.04 12.04 1 16.09 16.09 1
Dvergspett
Trelerke
Sanglerke
17.04 23.04 2 23.10 12.11 4
Sandsvale 15.05 24.05 2 25.07 28.07 1
Låvesvale
02.05 15.06 4 05.07 24.09 10
Amursvale
Taksvale
15.05 15.06 10 05.07 31.08 60
Tartarpiplerke
Trepiplerke 06.05 06.05 1 25.08 28.08 4
Heipiplerke
14.04 24.05 115 30.07 12.11 50
Gulerle
15.08 03.09 5
*Engelsk gulerle
Vintererle 16.09 16.09 1
Linerle
05.04 15.06 35 05.07 07.11 60
* Svartryggerle
17.04 22.04 1
Sidensvans
19.10 19.10 16
Fossekall
14.01 06.05 4 20.08 25.12 3
Gjerdesmett 09.01 04.06 4 15.08 28.12 8
Jernspurv
12.04 06.05 5 26.07 24.10 10
Rødstrupe
09.01 15.06 6 05.07 07.11 10
Blåstrupe
30.08 31.08 1
Hvitstrupenattergal
Svartrødstjert 06.04 06.04 1
Rødstjert 20.08 21.08 1
Buskskvett
02.05 04.06 2 10.07 21.09 8
Steinskvett
16.04 02.05 5 12.09 12.09 2
Ringtrost
28.04 28.04 2
Svarttrost
09.01 15.06 4 05.07 25.12 25
Gråtrost
16.01 15.06 11 05.07 12.11 3500
Måltrost 06.04 15.06 6 05.07 24.10 15
Rødvingetrost
06.04 04.06 5 09.07 07.11 100
Duetrost
17.04 17.04 1 23.10 23.10 1
Gresshoppesanger
Sivsanger
Gulsanger 06.06 06.06 1
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
21.04 04.06 1 11.08 23.10 2
Gransanger
08.04 04.06 5 05.07 16.07 2
Løvsanger
23.04 15.06 8 05.07 12.09 45
Fuglekonge 21.02 12.04 3 14.10 28.12 6
Gråfluesnapper
18.05 18.05 1 05.07 06.09 3
Svarthvit fluesnapper
02.05 04.06 3 05.07 28.08 2
Stjertmeis
25.01 24.05 11 31.08 27.11 8
Løvmeis 26.01 06.04 2 31.08 18.12 2
Granmeis
09.01 04.05 5 15.08 25.12 8
Svartmeis
21.02 04.03 2 16.10 30.10 1
Blåmeis
14.01 25.04 7 31.08 18.12 6
Kjøttmeis
09.01 15.06 25 05.07 25.12 40
Spettmeis
09.01 27.04 2 05.07 18.12 3
Trekryper
21.08 12.11 1
Varsler
09.01 09.01 1 02.10 02.10 1
Nøtteskrike
06.09 06.09 2
Skjære
09.01 15.06 8 05.07 25.12 7
Nøttekråke 23.08 11.10 1
Kaie
15.05 15.05 4 20.10 26.10 14
Kornkråke
Kråke
20.02 15.06 8 05.07 25.12 33
Ravn
09.01 24.05 4 26.07 18.12 8
Stær
15.03 08.04 15 25.08 07.11 15
Gråspurv
21.02 21.02 5 13.10 28.11 2
Pilfink
Bokfink
25.03 15.06 60 05.07 30.10 70
Bjørkfink
23.04 28.04 20 12.09 05.11 15
Grønnfink
09.01 02.05 22 05.07 28.11 2
Grønnsisik
26.01 15.06 30 24.07 16.10 30
Tornirisk
Bergirisk
08.04 08.04 3 24.07 01.09 25
Brunsisik 24.05 24.05 2 24.07 16.10 50
Gråsisik
04.06 04.06 2 05.07 05.07 3
Grankorsnebb
Dompap
24.09 28.12 6
Kjernebiter 23.10 23.10 1
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
28.08 26.11 9
Sivspurv
16.04 24.05 1 02.08 25.08 3