Observasjonsarkiv fra Sandvin

Forsiden | Arkiv | Mer om Sandvin

2003

Art 1.obs.vår Siste vår. Maks vår 1.obs.høst Siste høst Maks høst
Storlom
05.09 05.09 1
Islom
Dvergdykker
Storskarv
01.10 01.10 3
Gråhegre
18.01 26.05 2 07.07 06.10 4
Knoppsvane
Sangsvane
07.01 25.03 21 12.07 24.10 2
Tundragås
Kortnebbgås
Grågås
14.02 14.02 2
Kanadagås
06.01 20.06 15 11.08 26.10 19
Hvitkinngås
Gravand
Mandarinand
Brunnakke 13.04 08.05 2 20.08 26.10 4
Krikkand 20.03 30.06 9 2.11 11.10 15
Stokkand 10.01 30.06 11 07.07 28.12 45
Stjertand 09.04 16.04 1
Knekkand
Skjeand
Toppand
14.05 14.05 2 26.09 10,10 2
Bergand
26.10 26.10 1
Svartand 03.05 03.05 3 19.09 22.09 1
Kvinand
10.01 02.06 4 11.09 28.12 4
Siland
02.04 21.06 2
Laksand 10.01 13.05 4 07.07 20.12 17
Havørn
11.10 11.10 1
Myrhauk
Hønsehauk
16.04 16.04 1
Spurvehauk 29.04 13.05 1 18.08 16.10 1
Musvåk
Fjellvåk
18,04 18.04 1
Kongeørn
08.02 01.05 3 22.08 12.10 3
Fiskeørn
Tårnfalk
05.05 07.05 1 20.08 20.08 1
Dvergfalk 08.04 16.04 1 05.08 19.10 1
Vandrefalk
02.04 03.04 1 01.10 01.10 1
Orrfugl
Åkerrikse
Sivhøne
Trane
Tjeld
22.03 13.06 2 11.08 11.08 22
Dverglo
Sandlo
Boltit
Heilo
13.05 13.05 2
Tundralo
Vipe
08.03 17.05 23
Polarsnipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
23.09 23.09 1
Brushane
Kvartbekkasin
11.10 26.10 2
Enkeltbekkasin
03.05 03.05 1 19.08 26.10 6
Dobbeltbekkasin
Rugde
Lappspove
Småspove
Storspove
05.03 18.05 2
Rødstilk
05.05 21.05 2
Gluttsnipe
Skogsnipe
27.04 05.05 2 26.07 26.07 1
Strandsnipe
04.05 30.06 10 07.07 14.08 4
Hettemåke
14.04 17.05 10 05.08 20.08 9
Fiskemåke
18.01 30.06 150 07.07 28.12 85
Sildemåke 15.04 20.06 2 07.07 16.09 3
Gråmåke
07.01 20.06 12 11.08 12.11 6
Svartbak 30.04 30.04 2 05.08 26.11 1
Makrellterne
14.08 14.08 1
Svartterne
Bydue
Ringdue 27.03 30.06 25 07.07 11.10 1
Tyrkerdue
Gjøk
05.06 05.06 2
Hubro
Haukugle
Kattugle
22.03 28.03 3
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler 13.05 20.06 1 14.08 21.08 1
Vendehals
Grønnspett
16.03 30.06 2 05.08 12.11 3
Flaggspett 16.10 16.10 1
Hvitryggspett
Dvergspett
Trelerke
Sanglerke
10.03 10.03 2 11.10 12.10 1
Sandsvale 06.05 06.05 2 31.07 15.08 3
Låvesvale
30.04 20.06 2 07.07 23.09 5
Amursvale
Taksvale
05.05 20.06 14 07.07 25.08 50
Tartarpiplerke
Trepiplerke 12.05 17.05 2 14.08 19.08 1
Heipiplerke
22.04 02.06 250 31.07 15.10 80
Gulerle
15.04 15.04 1 12.08 31.08 5
*Engelsk gulerle
Vintererle 21.09 26.09 1
Linerle
14.04 30.06 30 07.07 11.10 50
* Svartryggerle 16.04 02.05 1
Sidensvans
Fossekall
25.01 20.04 1 09.10 28.12 2
Gjerdesmett 25.01 26.05 3 07.07 12.11 5
Jernspurv 15.04 20.06 4 20.08 23.09 3
Rødstrupe
07.01 30.06 3 07.07 22.11 12
Blåstrupe
Hvitstrupenattergal
Svartrødstjert
Rødstjert
Buskskvett
05.05 30.06 15 03.08 21.09 17
Steinskvett
30.04 18.05 35 19.08 25.09 1
Ringtrost
30.03 14.05 5
Svarttrost
10.01 30.06 8 07.07 28.12 8
Gråtrost
18.01 30.06 75 07.07 28.12 20
Måltrost 30.03 30.06 15 07.07 16.09 15
Rødvingetrost
15.04 26.05 8 31.07 12.10 2
Duetrost
30.03 30.03 2
Gresshoppesanger
Sivsanger
Gulsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk 13.05 30.06 2 12,08 19,08 1
Gransanger
29.03 30.06 4 19.07 01.10 4
Løvsanger 26.04 30.06 25 07.07 27.09 5
Fuglekonge 07.02 05.06 4 25.08 22.11 6
Gråfluesnapper
05.06 05.06 2 07.07 07.09 12
Svarthvit fluesnapper
11.05 20.06 2 26.07 26.07 2
Stjertmeis
08.03 02.06 4 12.08 11.11 20
Løvmeis 18.01 03.02 2 31.07 28.12 2
Granmeis
07.01 18.05 5 03.08 28.12 12
Svartmeis 14.09 22.11 1
Blåmeis
07.01 05.06 8 21.08 28.12 6
Kjøttmeis
07.01 30.06 35 07.07 28.12 15
Spettmeis
03.02 20.06 3 07.07 12.11 2
Trekryper
27.03 27.03 1 03.08 27.12 2
Varsler
09.04 09.04 1
Nøtteskrike
Skjære
07.01 30.06 10 07.07 28.12 16
Nøttekråke 16.09 07.10 1
Kaie
Kornkråke
Kråke 03.03 30.06 3 07.07 21.11 6
Ravn 10.01 30.06 8 05.08 28.12 12
Stær
10.03 13.05 22 03.08 26.10 24
Gråspurv
10.01 17.05 3 20.08 01.10 4
Pilfink
Bokfink
18.03 30.06 150 07.07 11.11 20
Bjørkfink
11.05 14.05 70 01.10 21.10 10
Grønnfink
17.03 02.04 2 14.08 28.12 12
Grønnsisik 24.03 30.06 7 07.07 12.10 2
Tornirisk
31.07 31.07 1
Bergirisk
04.05 20.06 3 11.08 11.10 5
Brunsisik 12.03 12.03 3 07.07 11.09 3
Gråsisik
12.02 30.06 2 16.09 11.11 60
Grankorsnebb
Dompap
03.03 03.03 3 01.09 12.11 3
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
26.07 22.11 2
Sivspurv
14.04 14.05 4 19.08 19.08 1