Observasjonsarkiv fra Sandvin

Forsiden | Arkiv | Mer om Sandvin

2002

Art 1.obs.vår Siste vår. Maks vår 1.obs.høst Siste høst Maks høst
Storlom
Islom
Dvergdykker
Storskarv 20.01 20.01 1 27.10 27.10 1
Gråhegre 01.05 01.05 1 13.07 08.11 4
Knoppsvane
Sangsvane 05.01 05.05 16
Tundragås
Kortnebbgås
Grågås 13.05 13.05 1
Kanadagås 16.02 11.06 9 13.07 23.08 6
Hvitkinngås
Gravand 08.05 08.05 3
Mandarinand 05.05 05.05 1
Brunnakke 18.09 20.09 18
Krikkand 07.03 11.06 9 23.07 30.10 9
Stokkand 04.02 11.06 25 22.07 17.11 15
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Toppand 30.04 01.05 3
Bergand 03.09 19.10 1
Svartand
Kvinand 05.01 04.05 8 03.08 17.11 3
Siland 13.04 11.06 2
Laksand 08.02 18.05 5 03.08 17.11 7
Havørn
Myrhauk
Hønsehauk 10.09 10.09 1
Spurvehauk 25.04 27.04 1 03.09 15.10 1
Musvåk
Fjellvåk 04.04 04,04 1 22.09 22.09 3
Kongeørn 02.03 04.04 2 25.07 21.09 4
Fiskeørn
Tårnfalk 10.03 12.05 3 03.09 03.09 2
Dvergfalk 04.04 30.04 2
Vandrefalk 03.04 03.04 1 25.07 25.07 1
Orrfugl 02.03 02.03 2
Åkerrikse
Sivhøne 01.05 01.05 1
Trane
Tjeld 18.03 11.06 5 15.08 15.08 12
Dverglo
Sandlo
Boltit
Heilo
Tundralo
Vipe 12.03 11.06 32 13.07 17.11 6
Polarsnipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe 30.08 30.08 1
Brushane
Kvartbekkasin 18.10 30.10 3
Enkeltbekkasin 27.03 30.04 1 07.08 30.10 12
Dobbeltbekkasin
Rugde 27.03 27.03 1
Lappspove
Småspove
Storspove 22.04 13.05 3
Rødstilk 04.05 12.05 2
Gluttsnipe 30.04 03.05 2
Skogsnipe 30.04 03.05 1
Strandsnipe 01.05 11.06 4 13.07 17.08 6
Hettemåke 28.03 04.05 9 13.07 15.08 5
Fiskemåke 02.02 11.06 340 13.07 22.09 120
Sildemåke 06.04 18.05 2 25.07 20.09 2
Gråmåke 02.04 11.06 13 13.07 08.11 6
Svartbak 30.04 30.04 1
Makrellterne
Svartterne
Bydue 13.05 13.05 1
Ringdue 02.04 01.05 7 07.08 07.08 3
Tyrkerdue 11.05 11.05 1
Gjøk 15.05 15.05 1
Hubro 02.03 27.03 2
Haukugle
Kattugle 15.03 15.03 1 03 09 03 09 1
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett 18.03 18.05 2 23.07 08.11 3
Hvitryggspett 07.08 26.08 2
Dvergspett
Trelerke
Sanglerke 09.10 27.10 3
Sandsvale 04.05 04.05 1
Låvesvale 29.04 15.05 4 06.09 06.09 1
Amursvale
Taksvale 12.05 11.06 3 13.07 09.09 30
Tartarpiplerke
Trepiplerke 06.09 18.09 1
Heipiplerke 04.04 21.05 55 13.07 18.10 40
Gulerle 19.08 26.08 16
*Engelsk gulerle
Vintererle
Linerle 11.04 11.06 20 13.07 07.10 40
* Svartryggerle
Sidensvans
Fossekall 03.02 08.05 4 10.09 17.11 2
Gjerdesmett 11.01 21.05 3 13.07 17.11 5
Jernspurv 06.04 21.05 4 09.08 07.10 2
Rødstrupe 08.02 11.06 6 13.07 30.10 15
Blåstrupe 27.08 27.08 1
Hvitstrupenattergal
Svartrødstjert 03.05 03.05 1
Rødstjert
Buskskvett 04.05 21.05 7 13.07 09.09 12
Steinskvett 02.05 15.05 4
Ringtrost 28.04 30.04 2
Svarttrost 05.01 11.06 10 13.07 17.11 40
Gråtrost 08.02 11.06 20 13.07 30.10 300
Måltrost 01.04 11.06 6 23.07 15.10 10
Rødvingetrost 03.04 07.05 12 25.07 30.10 600
Duetrost
Gresshoppesanger
Sivsanger
Gulsanger 13.05 21.05 1
Møller 13.05 13.05 2
Tornsanger 15.08 15.08 1
Hagesanger 22.07 22.07 1
Munk 03.05 13.05 3 23.07 03.09 4
Gransanger 11.04 11.06 3 13.07 22.09 3
Løvsanger 03.05 11.06 7 13.07 22.09 25
Fuglekonge 11.01 04.04 2 22.07 21.09 3
Gråfluesnapper 13.05 18.05 2 13.07 23.08 8
Svarthvit fluesnapper 07.05 11.06 2 13.07 23.07 2
Stjertmeis 26.03 02.04 9 07.08 17.11 12
Løvmeis 10.03 02.05 2 27.08 17.11 2
Granmeis 11.01 11.06 5 13.07 17.11 12
Svartmeis
Blåmeis 25.01 03.05 7 07.08 17.11 6
Kjøttmeis 05.01 11.06 40 13.07 17.11 25
Spettmeis 11.01 30.04 2 23.07 17.11 6
Trekryper 11.01 11.01 3 13.07 17.11 1
Varsler
Nøtteskrike 18.09 18.09 2
Skjære 11.01 11.06 11 13.07 17.11 12
Nøttekråke 20.08 20.08 1
Kaie
Kornkråke
Kråke 08.02 18.05 12 13.07 08.11 14
Ravn 09.02 21.05 6 25.07 30.10 2
Stær 12.03 11.06 44 03.09 03.09 55
Gråspurv 24.04 11.06 2 23.07 17.11 9
Pilfink 02.04 02.04 1
Bokfink 30.03 11.06 60 13.07 15.10 90
Bjørkefink 25.04 04.05 25 23.08 23.08 2
Grønnfink 28.03 12.05 1 23.07 08.11 15
Grønnsisik 23.05 11.06 4 13.07 23.08 5
Tornirisk 22.09 22.09 3
Bergirisk 24.04 11.06 15 13.07 15.10 50
Brunsisik 28.04 23.05 7 27.07 29.08 5
Gråsisik
Korsnebb sp. 09.08 09.08 24
Grankorsnebb
Dompap 03.04 03.04 1 08.11 08.11 1
Lappspurv 02.05 02.05 2
Snøspurv
Gulspurv 17.11 17.11 2
Sivspurv 21.08 30.08 3