Observasjoner fra Sandvin 2008

Forsiden | Observasjoner Indre Hardanger 2008 |Arkiv | Mer om Sandvin

Oppdatert 19.05.08

04.01.08. Vi er klar til et nytt, forhåpentligvis, spennende år på Sandvin. (Foto; Rødstjert på Sandvin 30.07.07 - Ingvar Måge.)

Ha en fin vår!

Rune

Under her kan du se en oversikt over alle fugleartene som er sett på Sanvin opp gjennom tidene. Vi har ført på de artene som er sett hittil i år, første vårobservasjon, siste vårobservasjon og det høyeste antallet individer. Tilsvarende er det for høsten, som vi regner fra 1. juli. Er du på Sandvin en tur, noter opp hvilke fugler du ser, hvor mange av hver art, og send dem til Rune Voie. Det trenger ikke være mange arter.

<
Art 1.obs.vår Siste vår. Maks vår 1.obs.høst Siste høst Maks høst
Smålom
Storlom
09.05 19.05 1
Islom
Dvergdykker
15.04 19.04 1
Storskarv
11.01 11.03 3
Gråhegre
18.02 05.05 1
Knoppsvane
Sangsvane
05.01 07.04 9
Kortnebbgås
Tundragås
Grågås
Kanadagås
06.01 06.01 44
Hvitkinngås
Gravand
Mandarinand
Brunnakke
05.04 03.05 7
Krikkand
03.04 24.04 7
Amerikakrikkand
Stokkand
06.01 19.05 20
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Toppand
Bergand
Havelle
Svartand
Kvinand
05.01 01.05 5
Siland
25.04 06.05 3
Laksand
06.01 01.05 6
Havørn
25.01 28.04. 1
Myrhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
05.01 01.04 3
Fiskeørn
Tårnfalk
12.04 12.04 1
Dvergfalk
Vandrefalk
01.04 01.05 4
Orrfugl
Åkerrikse
Sivhøne
Trane
Tjeld
25.04 25.04 2
Dverglo
Sandlo
Boltit
Heilo
Tundralo
Vipe
11.03 01.05 6
Polarsnipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
01.05 01.05 1
Dobbeltbekkasin
Rugde
Lappspove
Småspove
Storspove
29.04 29.04 1
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
17.04 24.04 1
Strandsnipe
05.05 19.05 4
Hettemåke
24.04 30.04 4
Fiskemåke
18.01 19.05 189
Sildemåke
10.04 05.05 5
Gråmåke
24.04 25.04 3
Svartbak
Makrellterne
Svartterne
Bydue
Ringdue
11.03 30.04 57
Tyrkerdue
Gjøk
Hubro
03.03 03.03 1
Haukugle
Kattugle
03.04 03.04 1
Jordugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
31.03 05.05 1
Flaggspett
Hvitryggspett
26.03 26.03 1
Dvergspett
Trelerke
Sanglerke
Sandsvale 29.04 29.04 7
Låvesvale
29.04 01.05 9
Amursvale
Taksvale
18.05 19.05 8
Tartarpiplerke
Trepiplerke 05.05 05.05 1
Heipiplerke
21.04 19.05 110
Skjærpiplerke
Gulerle
*Engelsk gulerle
Vintererle
31.03 05.05 1
Linerle
05.04 19.05 6
* Svartryggerle
30.03 04.04 1
Sidensvans
Fossekall
11.01 05.05 4
Gjerdesmett
06.01 18.05 4
Jernspurv
13.04 05.05 2
Rødstrupe
08.04 19.05 5
Blåstrupe
Hvitstrupenattergal
Svartrødstjert
30.04 30.04 1
Rødstjert
Buskskvett
30.04 19.05 2
Svartstrupe
Steinskvett
29.04 19.05 2
Ringtrost
24.04 01.05 2
Svarttrost
11.01 19.05 6
Gråtrost
12.04 05.05 190
Måltrost 08.04 05.05 15
Rødvingetrost
21.04 29.04 3
Duetrost
15.03 15.03 1
Gresshoppesanger
Sivsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
30.04 18.05 1
Gransanger
21.04 19.05 5
Løvsanger
29.04 19.05 8
Fuglekonge
18.02 25.04 5
Gråfluesnapper
15.05 19.05 2
Svarthvit fluesnapper
05.05 19.05 3
Stjertmeis
Løvmeis
05.01 12.03 1
Granmeis
05.01 09.04 4
Svartmeis
15.03 15.03 1
Blåmeis
06.01 05.05 3
Kjøttmeis
05.01 19.05 40
Spettmeis
10.02 25.04 3
Trekryper
Tornskate
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
05.01 19.05 9
Nøttekråke
Kaie
19.05 19.05 1
Kornkråke
Kråke
05.01 01.05 11
Svartkråke
Ravn
06.01 05.05 2
Stær
29.03 11.04 30
Gråspurv
10.02 01.05 2
Pilfink
Bokfink
26.03 19.05 18
Bjørkefink
Grønnfink
11.03 15.05 3
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Brunsisik
02.03 02.03 1
Gråsisik
10.02 10.02 2
Grankorsnebb
Dompap
08.02 10.02 2
Kjernebiter
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
29.03 03.04 2
Sivspurv
29.04 29.04 1