Fiskeørn

Fiskeørn

Fiskeørn

Fiskeørn ved Låtefoss 9/9-06. Bildene ble ikke helt skarpe på grunn av dårlig lys. Foto: Rune Voie.