Møller

Møller

Møller, Helsingør, Danmark 12/7-06. Foto: Rune Voie.