Svartryggerle

Svartryggerle

Svartryggerle

Svartryggerle hunn, Norzink 27/4-06. Fuglen har hekket samme sted med en vanlig linerle de fire siste Śrene, Foto: Rune Voie.