Kongeørn på åte

Noen som prøver seg?

Denne er min

Kongeørn på utlagt åte. Fotografert fra stasjonært skjul 7/12-05 på foringsplassen til Dag Brynjelsen i Sveio. Foto: Rune Voie.