Løvsanger

Låvesvale

Svartbak

Makrellterne

Sammen med anskaffelsen av en Nikon D70 kom noen flyktbilder, noe som var umulig med digiscoping. Øverst løvsanger, så låvesvale, svartbak og makrellterne. Med litt mer trening og bedre lys kommer forhåpentligvis også noen bedre bilder. Foto: Rune Voie.