Traner

Traner

Traner ved Låtevatnet, Odda 26/5. Dette er den tredje observasjonen av arten i Odda kommune. Dessverre var det mørkt og lite lys for fotografering og resultatet ble deretter. Foto: Rune Voie.