Båndkorsnebb

Båndkorsnebb

Båndkorsnebb

Båndkorsnebb på Sunde Kvinnherad under den store invasjonen høsten 2002. Øverst en ungfugl 13/8 og en hann under 1/11. Foto: Rune Voie.