Svartryggerle

Svartryggerle

Svartryggerle

Svartryggerke er den engelske varianten av linerle. Et titalls fugler blir sett i Hordaland hvert år. Foto: Rune Voie - de to øverste, Ingvar Måge nederst.