Svartbak

Svartbak er en vanlig, men fåtallig, måke i Indre Hardanger. Foto: Ingvar Måge.