Fjæreplytt

<

Fjæreplytt

Sandløper

Lappspove

Lappspove

Steinvender, sandløper og lappspove fra Åkrasanden og Tarevike på Karmøy 19/9-04. Foto: Rune Voie.