Grågås og tundragås

Grågås og tundragås

Grågjess og tundragjess, Orrevatnet Jæren 07.03.04. Foto: Rune Voie