Praktærfugl hann

Praktærfugl hann

Praktærfugl hann i Sirevåg, Jæren 06.03.04. Foto: Rune Voie