Flaggspett

Flaggspett Låte, Odda nov-03. Foto: Ingvar Måge