svarthvit fluesnapper hann

svarthvit fluesnapper hunn

Svarthvit fluesnapper er en vanlig gjest i fuglekassene. Hunnen her har funnet reirmaterialer som hun er på veg til kassen med. 25/5-03 Foto: Rune Voie