Steinskvettpar 17/5-03

Steinskvett hann 17/5-03

Steinskvetten hekker hovedsakelig i høyereliggende områder her hos oss. men i trekktiden kan vi se den også i lavlandet. Sandvin, Odda 17/5-03. Foto: Rune Voie