Buskskvett

Buskskvett

Buskskvett

Buskskvett

Buskskvett er en vanlig hekkefugl.Denne er fotografert på Sandvin 7/5-03. Foto: Rune Voie