Rødvingetrost

Rødvingetrost er en vanlig hekkefugl hos oss. Foto: Rune Voie