Duetrost og gråtrost

Duetrost

Duetrost

Duetrost

Duetrost

Duetrost

Duetrost er en forholdsvis sjelden fugl på Vestlandet. Dette er en av to som holdt seg på Fonnastøl i Odda 5/5-03. Foto: Rune Voie