Storlom

Storlomen er en sjelden gjest i Sandvindsvatnet, men sees av og til noen dager på trekket om våren. Foto: Arvid Aga