Kanadagås

Kanadagåsa har hekket i Oddadalen de siste 15 åra. Bestanden var oppe i rundt 30 individer, men i dag finnes bare 10-14 individer igjen. Foto: Rune Voie