Bjørkfink i vinterdrakt

Bjørkfink hekker i litt høyereliggende områder. På terkket og ofte om vinteren er den tallrik på foringsplassen. Foto: Ingvar Måge