Skjeand</i>

En meget sjelden gjest på Sandvin, skjeand. Denne er fotografert i en park i London. Foto: Ingvar Måge