Knoppsvane</i>

Knoppsvanen er sjelden i Hordaland, men er i de siste årene begyndt å hekke i fylket. Dette bildet er tatt av den første vellykkede hekkingen i Hordaland, i Etne sommeren 2001. Foto: Ingvar Måge