Kortnebbgås</i>

Kortnebbgås er en sjelden gjest i Indre Hardanger. Foto: Ingvar Måge