Tyrkerdue

Tyrkerdua var for ti år siden en vanlig, men fåtallig hekkefugl i Odda. Nå er den helt forsvunnet og sees bare sporadisk. Foto: Rune Voie.