Storskarv

Storskarven er i de senere år blitt en vanlig, men fåtallig vintergjest i Sørfjorden. Normalt overvintrer 2-4 ind. i fjorden. Lenger ute i Hardangerfjorden, hvor dette bildet er tatt, på Vines, kan man se opptil 20 ind. Foto: Rune Voie.