Grønnspett

Grønnspetten er den vanligste hakkespetten vår, og høres jevnlig i lia over Sandvin. Foto: Rune Voie.Flere foto her og her