Tjeld

Tjelden raster ofte på Sandvin under trekket. Foto: Rune Voie.