Gråspurv

Gråspurven har i mange år vært borte fra Sandvin, men i fjor hekket et par igjen. Foto: Rune Voie.