Gulspurv

Gulspurven er i dag en sjelden gjest på Sandvin. Foto: Rune Voie.