Vipe

Vipa er vårfuglen. Noen få par hekker på Sandvin. I trekktiden kan man se flokker på 50-60 ind. Foto: Ingvar Måge.