Kjøttmeis

Kjøttmeisa treffer du også på sandvin gjennom hele året. Vinterstid kan det være over 30 individ fordelt på de forskjellige foringsplassene. Denne er avbildet 3/2-03. Foto: Rune Voie.