Hvitstrupenattergal

Hvitstrupenattergal

15/5 - 1981 ble denne hvitstrupenattergalen sett på Sandvin, Odda. Denne sjeldne arten var da kun sett 4 ganger tidligere i Europa, og var rimeligvis førstefunnet i Norge. Arten hekker nærmest i det østlige Tyrkia. Foto: Rune Voie.