Lappspove

Lappspove

Denne store vadefuglen er en sjelden gjest her i innlandet under trekket. Kun tre observasjoner er gjort i Indre Hardanger. Denne fuglen holdt seg noen dager i september i Eitrheimsvågen. Foto: Rune Voie.