Gulerle

Gulerle

Gulerle

Gulerle

I august 2002 hadde vi et massivt trekk av gulerler på Sandvin. På det meste var det hele 18 individer. Foto: Rune Voie.