Enkeltbekkasiner

Enkeltbekkasinen er en helst sky vadefugl, og den trykker ofte helt til du holder på å trø på den. Den hekker rimelig vanlig på velegnede lokaliteter (myrer) hos oss. Lokalt blir den kallt mekregauk på grunn av den karakterristiske lyden fra vibrerende halefjær under vårspill. På bildet er det også en kvartbekkasin bakerst til venstre. Foto: Rune Voie.