Strandsnipe

Strandsnipe 210603

Strandsnipa er den vanligste vadefuglen hos oss. Langs vannkanter og elvebredder kan du hÝre og se den, karakreristiske vippende med bakstussen. Foto: Rune Voie.