Heilo

Heilo

Fjellvandrerens følgesvenn heiloen er vanlig over det meste av Hardangervidda. Her fotografert ved Tråstøl, Eidfjord 7. juni 2002. I lavlandet er den en mer sjelden gjest på trekket. Foto: Rune Voie.