Fiskemåke

Fiskemåken er en vanlig art i Indre Hardanger. En av de største hekkekoloniene i fylket finner vi på Eitrheimsneset i samkvem med Norzink. Vi har også mange overvintrende fugler her inne. Foto: Rune Voie.