Toppand

Toppand er en forholdsvis sjelden gjest i Indre Hardanger, og blir da vanligvis observert i trekktiden. Foto: Rune Voie.