Fossekall

Fossekallen,Norges nasjonalfugl, er svært vanlig langs bekker og elver i Indre Hardanger. Om vinteren kan man også se den på matsøk i sjøkanten. Foto: Rune Voie.