Perleugle

Perleugleunger

Perleugla er en sparsom hekkefugl i Indre Hardanger, men kan i gode smågnagerår opptre ganske tallrikt i enkelte områder.Øverst titter den ut fra kassen Ungene ble ringmerket på Løyning tidlig på nittitallet. Legg merke til furunålen på brystet til den ene fuglen, det er ikke store karen. Foto: Rune Voie.