Tårnfalk

Tårnfalken er en den vanligste av falkene i Indre Hardanger, men du må opp i høyden for å finne den. Tårnfalken er den eneste av falkene som "stiller", dvs står helt i ro oppe i luften og speider etter byttedyr. Foto: Rune Voie.