Toppdykker

Toppdykker

Toppdykkeren er en meget sjelden fugl i Hordaland. Denne ungfuglen ble sett i osen på Uskedalselva 19. januar 2003. Den fanget småfisk, som det forøvrig så ut som den hadde store problemer med å svelge. Var det altfor piggete stingsild, mon tro? Foto: Rune Voie.